ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ

ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ  ประโยชน์ที่ได้รับมาจากการกำกับการคุณภาพ เครื่องสำอางเป็นสาเหตุเสริมที่มีความจำเป็นต่อมนุษย์ คงจะพูดได้ว่าในสังคมในช่วงเวลานี้ไม่มีใครดำรงชีวิตเป็นกิจวัตรโดยไม่ได้ใช้เครื่อง สำอางอย่างต่ำที่สุดก็ใช้เครื่องแต่งหน้าบางชนิด เช่น สบู่ ยาสระผม หรือยาสีฟัน เพื่อที่จะความสะอาด เพื่อที่จะความงาม หรือเกื้อหนุนให้กำเนิด ความงดงามการใช้เครื่องสำอางเพื่อที่จะเป้าหมายดังที่กล่าวผ่านมาแล้วข้างต้น

อาจจะทำให้เป็นอันตราย ยกดังเช่นว่า ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ การแพ้เครื่องแต่งหน้า โดยที่มาของการ แพ้บางทีอาจเกิดเฉพาะบุคคลบุคคลที่ใช้เอง หรืออาจจะเป็นเหตุเพราะการใช้งานเครื่องสำอางที่ไม่ได้คุณภาพ มาตรฐานการสร้างเครื่องแต่งบทบาทมีคุณภาพ จึงควรมีการควบคุม ชมแลรวมถึงกลั่นกรองทุกกรรมวิธี

เริ่มต้นตั้งแต่ ตัวอาคารสถานที่ผลิต วัสดุเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ สำหรับในการผลิต บุคลากร วัตถุดิบ และรวมทั้งขั้นตอนการสำหรับในการผลิต กฎเกณฑ์กรรมแนวทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับการผลิตเครื่องแต่งหน้าดังต่อไปนี้จึงเป็นคำแนะนำทั่วๆไปที่ผู้ผลิตสามารถนำไปปรับปรุงให้คล้องจองกับสภาวะของ สถานที่ผลิตเครื่องแต่งหน้าแต่ละที่ได้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญเป็น เพื่อที่จะให้ได้ผลสำเร็จิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหลักเกณฑ์และมีความไม่มีอันตราย อันจะ

เป็นการคุ้มครองปกป้องสุขอนามัยและก็ผลประโยชน์ของลูกค้า ในเวลาเดียวกันผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพกฏเกณฑ์ ประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากการสั่งการคุณภาพ ก็จะได้รับความเชื่อใจจากผู้ บริโภคเป็นการตอบแทน จุดมุ่งหมายสำหรับในการจำกัดข้อกำหนดนี้ เพื่อจะให้ผู้ผลิตเครื่องสำอางได้ใช้เป็นแนวทางในการกระทำ

เพื่อที่จะการสร้างและจัดทำขึ้นเครื่องสำอางภายใน ประเทศเกิดการปรับปรุงเจริญรุ่งเรืองเพิ่มเติมขึ้นต่อไป 2. นิยามคำศัพท์ (Definition) เพื่อที่จะประสบความสำเร็จตามหลักกฏระเบียบ ก็เลยระบุนิยามศัพท์ไว้เพราะฉะนั้น 2.1 “เครื่องแต่งตัว” ( Cosmetic ) คือว่า เครื่องสำอางโดยถูกใจด้วยหลักเกณฑ์หมายพูดถึงเครื่องแต่งหน้า 2.2 “หลักเกณฑ์กรรมวิธีที่ดีสำหรับในการผลิต” (Good Manufacturing Practice)

เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของการพิสูจน์ประสิทธิภาพ เพื่อ เกิดความเชื่อถือและมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกสู่ตลาดมีคุณภาพดี หลายครั้ง เหมาะกับการใช้ ซึ่งเกี่ยวทั้งการ ผลิตแล้วก็ การสั่งการประสิทธิภาพ 2.5 “ฉลาก” (Label) คือ ภาพรอยประดิษฐ์หรือข้อความใดๆก็ตามเกี่ยวกับเครื่องแต่งตัวที่แสดงไว้ที่เครื่องแต่งตัว ภาชนะ

บรรจุหรือหีบห่อ หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับเครื่องสำอาง ภาชนะบรรจุ หรือพัสดุ แล้วก็รวมทั้งฟอร์ม หรือคู่มือ เพื่อใช้รวมตัวกันกับเครื่องแต่งตัว 2.6 “ครั้งที่ผลิต” (Batch or Lot) หมายถึงว่า เครื่องแต่งบทบาทสร้างขึ้นแต่ละครั้งในวัฏจักรการสร้างเดียวกัน

มีคุณสมบัติ แล้วก็ ความสามารถที่ สม่ำเสมอไปกันตลอด 2.7 “เลขที่หรืออักษรแสดงรุ่นที่ผลิต และ/หรือ พิจารณาไตร่ตรอง” (Lot Number and/or Control Number) คือว่า ปริมาณ หรือ อักษร หรือทั้งคู่อย่างรวมกัน เพื่อส่อให้เห็นถึงรายละเอียด ตลอดจนประวัติต่างๆเกี่ยวกับการสร้างและจัดทำขึ้น การสั่งการคุณ ภาพการจำนวน และก็การส่งออกเพื่อจัดซื้อขายของแต่ละครั้งที่สร้างขึ้น 2.8 “วันที่ผลิต” (Date of Manufacture) คือ

วันที่เริ่มต้นวิธีการการผลิตเครื่องแต่งตัว แต่ละครั้ง 2.9 ” วันหมดอายุ ” (Expiration Date or Expiry Date) คือ ระยะเวลาที่แสดงว่า สินค้ายังอาจสภาพอยู่ เมื่อเก็บไว้ ภายใต้เงื่อนไขที่ชี้แนะ 2.10 “วัตถุดิบ” (Raw Materials) คือ สาร / วัตถุใดๆก็ดังที่เป็นองค์ประกอบในสูตร ตำรับ เพื่อเพื่อการสร้างและจัดทำขึ้นเครื่องแต่งหน้า 2.11 “เครื่องสำอางคอยการบรรจุ” (Bulk Product) คือ เครื่องสำอางที่ผ่านแนวทางการผลิตแล้ว พร้อมที่จะบรรจุ

เป็นเครื่องแต่งหน้าเป็นผลภาพต่อไป 2.12 “เครื่องสำอางได้ผลสำเร็จรูป” (Finished Product) หมายถึง สินค้าเครื่องสำอางที่ได้ผ่าน วิธีการผลิต การบรรจุ แล้วก็การกำกับการคุณภาพเป็นกฎเกณฑ์แล้ว พร้อมที่จะจัดซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ 2.13 “เอกสารการสร้างและจัดทำขึ้น” (Documentation) คือ บันทึกที่จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ที่เกี่ยวเนื่องกับสูตรตำรับ ขั้นตอนการผลิต ผลการทดจำลองคุณภาพ และรวมทั้งบันทึกอื่นๆซึ่งเกี่ยวพันกับการผลิตเครื่องแต่งตัวแต่ละครั้ง และก็หมาย รวมถึงการจัดเก็บบันทึกต่างๆ

ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบและการสั่งการประสิทธิภาพ

เครื่องแต่งตัวเครื่องแต่งตัว คือ ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงเพื่อจะใช้บนผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหึ่งของร่างกาย โดยใช้ทา ถู นวด พ่น หรือโรย มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะชำระล้าง หรือสนับสนุนให้เกิดความสวยสดงดงาม หรือเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงรูปหน้าตา คำว่า cosmetics มีรากศัพท์มาจากศัพท์แสงกรีกว่า kosmetikos ซึ่งหมายความว่า ตกแต่งให้เกิดความสวยสดงดงามเพื่อที่จะยั่วยวนใจความ.ชื่นชอบจากผู้พบเห็น ( คำว่าkomosแปลว่า เครื่องปอันดับ) โดยในสมัยแรกๆนั้น

ใช้เครื่องสำอางด้วยเหตุว่าความต้องมีให้ได้ เพื่อที่จะให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติ เกิด และก็ ความก้าวหน้า เท่าที่ปราระเบียบในโบราณคดีวิทยา คาดเดาว่าคงมีการใช้เครื่องหอมในพิธีศาสนา สำหรับ บูชาพระเจ้าโดยการเผา ใช้น้ำมันพืชทาตัวหรือใช้อาบศพเพื่อจะไม่ให้เน่า

มีการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงซื้อขายแลกเปลี่ยนกันจากโลกพระอาทิตย์ออก และก็ใช้เครื่องหอมนี้ไม่น้อยกว่า 5000 ปี เชื่อวาอียิปต์เป็นชาติแรกที่รู้จักดีทัศนศิลป์การตกแต่งและรวมทั้งการใช้เครื่องสำอางแล้วก็แพร่ไปถึงแลสซีเรีย บาบีโลน

เปอร์เซียและศัพท์แสงกรีก เมื่อคเช่นเดียวกับที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ยกกองทัพเข้ายึดประเทศอียิปต์ ประเทศในยุโรปเล็กน้อย ตลอดจนกระทั่งกรีก ส่งผลให้ความรู้ที่เกี่ยวพันกับเรื่องเครื่องแต่งตัวแพร่หลาย

ศูนย์การของความเจริญก้าวหน้าอยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรีย จนกระทั่งยุคจูเลียส ซีซาร์รบชนะถ้อยคำกรีก ก็ได้เช่นกันรับศิลปวิทยาการต่างๆมาจากกรีก ศูนย์การของศิลปวิทยาการต่างๆได้ย้ายมาอยู่ที่กรุงโรม เกิดการอาบน้ำหอม ในระยะที่โรมันกำลังรุ่งเรือง ซีซาร์ได้ยกกองทัพไปตีอียิปต์ซึ่งมีพระนางคลีโอพัตราเป็นราชินี รู้จักดีกรรมวิธีการใช้ศิลป์การตกแต่งบริเวณหน้าตาและก็ร่างกาย ส่งผลให้การใช้เครื่องสำอางเป็นที่แพร่หลายเพิ่มขึ้น ในคริสต์ศตวรรษที่ 2 Galen

พ่อที่เภสัชกรรม กายวิภาค อายุศาสตร์แล้วก็ปรัชญา ได้ประดิษฐ์coldcreamขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมา เมื่อจักรวรรดิโรมันอ่อนกำลังลง ประเทศที่นำหน้าเรื่องเครื่องแต่งตัวคือคนต่างประเทศเศส แถมยังมีประเทศสเปนเป็นคู่แข่งขัน ประเภทของเครื่องแต่งตัวเครื่องสำอาง

สามารถแยกประเภทได้เป็นหลายหมวด อย่างไรก็ตามโดยธรรมดาถูกใจแบ่งแยกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 2 ชนิด คือ 1. เครื่องแต่งตัวที่ไม่ได้ใช้แต่งสีของผิว เครื่องแต่งตัวชนิดนี้ ใช้สำหรับการทำความสะอาดผิวหนัง หรือใช้เพื่อคุ้มครองป้องกันป้องกันผิวหนังไม่ให้เป็นอันตรายจาสภาพแวดล้อม เครื่องสำอางจำเหล่านี้ตัวอย่างเช่น สบู่ แดูพู ครีมที่มีไว้สำหรับล้างหน้า ครีมกันผิวแตก น้ำยาช่วยกระชับผิวให้ตึง เป็นต้น

2. เครื่องสำอางที่ใช้แต่งสีผิวเครื่องแต่งหน้าจำพวกนี้

ใช้สำหรับในการแต่งสีของผิวให้มีสีสดสวยขึ้นจากผิวธรรมชาติที่เป็นอยู่ อย่างเช่น แป้งแต่งผิวหน้า ลิป ทราบช ฯลฯ เครื่องสำอางที่เหน้าจอในท้องตลาดบางเวลาก็อาจจะแยกประเภทได้เป็น 10 จำพวก ฉะนั้น 1. เครื่องแต่งหน้าเพื่อผิวหนัง ตัวอย่างเช่น

a. ครีมทาผิว

b. ผลิตภัณฑ์กำจัดสิว

c. ผลิตภัณฑ์กำจัดสีผิวรวมทั้งกำจัดฝ้า

d. ผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อและก็กำจัดกลิ่นตัว

e. สินค้าคุ้มครองป้องกันแสงแดด

f. ผลิตภัณฑ์ปกป้องแมลงกัดต่อย

2. เครื่องสำอางเพื่อผมรวมถึงขน เช่นa. แดูพูแล้วก็ครีมที่เอาไว้เพื่อนวดชมแลผมb. สินค้าตกแต่งผมc. สินค้าสำหรับโกนหนวดและรวมทั้งขจัดขน

3. เครื่องแต่งหน้าสำหรับแต่งตาและก็คิ้ว

4. เครื่องสำอางสำหรับแต่งบริเวณเค้าหน้าa. ผลิตภัณฑ์พอกและก็ลอกหน้าb. ผลิตภัณฑ์ปิดบังc.สินค้ารองพื้นแต่งหน้าทาปากd. แป้งผัดหน้าและรวมทั้งแป้งโรยตัว

5. เครื่องแต่งตัวสำหรับแต่งแก้ม

6. เครื่องสำอางเพื่อแต่งปาก

7. เครื่องแต่งตัวเพื่อทำความสะอาดผิวปาก และรวมทั้งฟันa. ครีมที่เอาไว้ล้างหน้าและรวมทั้งครีมล้างมือb. ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปาก

8. เครื่องแต่งตัวสำหรับเล็บ

9. เครื่องแต่งตัวเพื่อเด็ก

10. สินค้าน้ำหอม คุณสมบัติเครื่องแต่งตัว ในการผลิตเครื่องแต่งหน้า มีหน้าตาการตระเตรียมหรือการสร้างเหมือนกับการจัดเตรียมหรือการผสมยา แต่ในกรณีของการเตรียมการเครื่องแต่งหน้าจะมีใบหน้าที่จำเพาะแจ่มแจ้งแจ้งที่ไม่เหมือนจากการผลิตยาอยู่

3 ประการ เป็น 1. ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมชักพาสูดด 2.มีหน้าตาสวยสดงดงาม นอกจากนั้นลักษณะของสินค้า รวมทั้งการบรรจุ 3.ใช้งานได้ไม่ยาก สะดวกต่อการนำพาเครื่องแต่งหน้าโดยปกติ จำเป็นจะต้องพูดคุณสมบัติของเครื่องสำอางนั้นๆไว้

ตามหลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สำนักงานหลักเกณฑ์สินค้าอุตสาหกรรม) ฯลฯว่า ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนใช้ ข้อควรไตร่ตรอง ภาชนะและก็การบรรจุ รวมทั้งการทดจำลอง การตรวจหาปริมาณ รวมถึงการตรวจทานต่างๆ

ปรับเปลี่ยนการสร้างเข้าสู่โรงงานอัฉริยะ

เป็นบริษัทผลิตเครื่องสำอางชมแลผิวโด่งเช่นเดียวกับชั้นนำของจีนที่รับว่าจ้างผลิต ODM และก็ OEM มีบุคลากรมากยิ่งกว่า 800 ผู้ที่มีระบบการผลิตแบบโดยอัตโนมัติทั้งหมดทั้งมวล ซึ่งเป็นระบบการสร้างและจัดทำขึ้นที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานสูงรวมถึงห้องผลิตปลอดเชื้อในชั้นเชิง Class 100,000 ที่มีคุณภาพสูง

ตลาดที่สำคัญของ Bio Cosmeticsหมายความว่ายุโรป อเมริการวมถึงจีน ก่อนที่จะบริษัท Bio Cosmetics จะนำระบบ ArgoMES มาใช้นั้น บริษัทใช้คนงานในกรรมวิธีการผลิต ส่วนรายงานและรวมทั้งต้นทุนต่างๆทำใน ระบบERP แต่ไร้การตริตรองที่มุ่งมั่นจริงจัง

ส่งผลให้ข้อมูลตัวเลขที่ออกมาไม่ค่อยถูกต้องถูกต้อง ขาดความโล่งใส กระตุ้นให้เกิดช่องโหว่เพื่อเพื่อจะการบริหารจัดการ กุนซือได้ช่วยกระทำการเรียบเรียงวิธีการจัดการงานใหม่และคัดแบบฟอร์มออกถึง 80% ด้วยเหตุว่าบริษัทใช้คนงานในวิธีการผลิต

เอกสารที่เป็นกระดาษก็เลยมีมากมายยิ่งกว่า 60 แผ่นต่อวัน ภาพทรงงานที่เหมือนกันมีออกจะมาก ที่ปรึกษาของ ARES แล้วก็พนักงานของ Bio Cosmetics ได้ช่วยกันลำดับเรื่องกรรมวิธีการทำงานแบบฟอร์มต่างๆท้ายสุดแล้วได้คัดคัดเลือกฟอร์มออกถึง 80% เหลือไว้เพียง 10 กว่าใบเพื่อจะบันทึกข้อมูลไปสู่ระบบรวมถึงทำเป็นแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ นี่ถือเป็นก้าวแรกของบริษัท Bio Cosmetics

ที่ก้าวไปสู่ขั้นตอนการผลิตต้นฉบับอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำเคล็ดวิธีดำเนินการงานให้เป็นกฏเกณฑ์เพื่อที่จะปรับแก้คุณภาพสินค้ารวมถึงลดการใจใหญ่ใจโตของวัตถุดิบ วิธีใช้แรงงานเพื่อเพื่อความประพฤติผลิตทั้งสิ้นทั้งปวงของบริษัท Bio Cosmetics ก่อให้เกิดการส่งผลให้เกิด

การไม่คงเดิมของศักยภาพสินค้า และ ใช้จ่ายแบบไร้ค่าวัตถุดิบ เป็นเป็นอย่างมาก ในขั้นแรกที่เริ่มนำเข้าระบบ ArgoMES มาใช้ ทีมผู้ชี้แนะได้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกับบุคลากรในหน้างานผลิต ทำวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นหลักเกณฑ์ ไม่เพียงแต่ทำให้ท่านรูปสินค้าคงจะที่บ่อยๆอย่างไรก็แล้วแต่ยังช่วยลดการใช้จ่ายแบบไร้ค่าของวัตถุดิบและรวมทั้งควบคุมการขยับเขยื้อนของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นสั่งซื้อเข้ามาในภาพวัตถุดิบ

ตลอดกาลจนกระทั่งผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลภาพและจัดเก็บเข้าโกเหมือนกับ ระบบ ArgoMESรวบรวมแล้วก็บันทึกข้อมูลวัตถุดิบ ข้อมูลลักษณะการทำงานของเครื่องจักรการผลิต ข้อมูลปฏิบัติการของพนักงานรวมถึงข้อมูลกรรมแนวทางการผลิต

ก็เลยสามารถนำมาเป็นหลักการในการดำเนินการงานเพื่อที่จะปรับแก้ปรับแต่ง ปรับแก้ รวมทั้งช่วยสั่งงานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนั้นยังสามารถเฉพาะเจาะจงปัญหาประสิทธิภาพจากการตรวจดู เพื่อที่จะไม่ยุ่งยากต่อการหามาตรการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเร็ว หลังจากที่บริษัท Bio Cosmetics นำระบบ ArgoMES มาใช้แล้ว ข้อมูลทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการสร้างจะถูกบันทึกลงในระบบทั้งหมด

เพื่อให้ง่ายต่อการดึงข้อมูลมาเปิดชมและจัดการจัดแจงในทางการตำหนิดตามวัตถุดิบแบบย้อนกลับมา การสั่งการคุณภาพรวมถึงการสร้างและจัดทำขึ้นนั้นสามารถรับทราบได้แบบ Real time ซึ่งส่งผลให้การสร้างใช้วัตถุดิบคงจะเดิม กระบวนการปฏิบัติงานราบรื่นและสั่งการคุณภาพการผลิตได้ตามเกณฑ์ สามารถคุ้มครองปกป้องไม่ให้กำเนิดข้อขัดข้องต่อการสร้างได้อย่างล้นหลาม ทรัพยากรต่างๆในโรงงานก็ถูกใช้อย่างเกิดผลดีเยี่ยมที่สุด

ทำให้การบริหารของหน่วยงานมีคุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ArgoMES ช่วยให้ผู้ประกอบกิจการใช้ขั้นตอนการผลิตแบบเริ่มแรกก้าวไปสู่ระบบการสร้างและจัดทำขึ้นอัจฉริยะ(Intelligent Manufacturing) สนับสนุนให้คนซื้อก้าวทันอุตสาหกรรม 4.0 ผลการติดตั้งระบบ ArgoMES

เครื่องไม้เครื่องมือการผลิตแบบโดยอัตโนมัติสามารถควบคุมตรวจสอบข้อมูลได้แบบ Real time (E-SOP สามารถบังคับการการผลิต ต้นทุน และประสิทธิภาพได้อย่างเที่ยงตรงติดตามความคืบหน้าของงานและรวมทั้งข้อมูลของวัตถุดิบที่ใช้เพื่อสำหรับในการผลิต

colormerad

My Review

Review Form...

Reviews

Loading Reviews...